Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyumluluğu ve VERBİS 'e Kayıt Zorunluluğu

 

​Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyumluluğu ve VERBİS 'e Kayıt Zorunluluğu

 Sayın Yetkili;

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe konulmuştur.

Bu Kanun’a göre özel ve kamu kuruluşları Kanun kapsamında belirtilen hususlara göre öncelikle Kanun’a uyum sağlamak ve daha sonrasında da VERBİS ‘e (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) kayıt ve bildirimini gerçekleştirmelidir.

VERBİS son kayıt tarihi yıllık çalışan sayısı 50 ’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL ’den fazla olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için 30 Eylül 2020 olup herhangi bir süreç ertelemesi söz konusu değildir ve bu tarih geçmiştir; yıllık çalışan sayısı 50 ’den az olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için ise 31 Mart 2021 tarihinde sona ermektedir. 31 Mart 2021 ’den sonra KVKK tarafından gerçekleştirilecek denetimlerde, Yasaya göre uyum ve VERBİS bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen özel şirketler 1 milyon TL ’ye kadar idari para cezası ile karşılaşabilecektir.

Kanun kapsamında kişisel verilerin işlenmesi ve muhafazasını sağlanması hususunda her türlü idari ve teknik tedbirin alınması gerekmektedir.

Konya Sanayi Odası tarafından kurulan AHİTÜRK-Konya Sanayi Odası Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A. Ş.  olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyumunu sağlamak isteyen KSO üyelerine destek olabileceğimizi bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Konya Sanayi Odası Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A. Ş.

 

 

Bilgi ve İletişim İçin:

AHİTÜRK

0332 503 3777

bilgi@ahiturk.com.tr