Olağanüstü Durumların Yönetimi

 

AHİTÜRK tarafından olağanüstü durumlarda alınması gereken tedbirler belirlenerek gerekli önlemler alınmıştır. Personel Belgelendirme sürecinde olağanüstü durumlardaki uygulamalar, kurallar, alınması gereken tedbirler ve önlemler aşağıda tanımlanmıştır.

 • Olağanüstü durumlarda MYK ve TÜRKAK’ın olağanüstü durumla ilgili olarak aldıkları kararlar ve tedbirler(Sınavların durdurulması veya  ileri bir tarihe ertelenmesine ilişkin karar vs.) doğrultusunda hareket edilir ve OLAĞAN ÜSTÜ DURUM PLANI’na göre gerekli önlemler alınır. 
 • Olağanüstü halden önce tamamlanmış sınavlara ilişkin süreçler aynen devam ettirilir.
 • AHİTÜRK tarafından yürütülen her türlü iş ve işlem sorumlu personelin idari ya da zorunlu izin kullanıyor olması hâlinde görevlendirilecek  bir diğer personel tarafından AHİTÜRK’ün tercih ettiği çalışma yöntemine göre yerinden ya da uzaktan olacak şekilde takip edilir. Olağan üstü durum sebebiyle kritik personel eksikliği olduğunda Türkak ve MYK’ ya bildirim yapılır.-
 • AHİTÜRK için gerçekleşen olağan üstü durumlarda durum değerlendirilmesi yapılır, yapılması gerekenler ve alınacak önlemler belirlenir. Sınav ve Belgelendirme Faaliyetlerini etkileme  durumu değerlendirilir. MYK ve TÜRKAK’ a  bilgilendirme yapılır.
 • Olağanüstü durumlarda oluşabilecek riskler ve alınacak önlemler OLAĞANÜSTÜ DURUM RİSK ANALİZi’ nde tespit edilir ve belirlenir.
 • Olağanüstü durum boyunca gelen belgelendirme başvuruları AHİTÜRK tercih ettiği çalışma yöntemine göre yerinden ya da uzaktan olacak şekilde yürütülür ve belirlenmiş bir süre varsa bu süre içerisinde tamamlanır.
 • Sınav ve Belgelendirme sürecinde gerçekleşen olağanüstü durum ve  alınan tedbirlerle ilgili adaylara bilgilendirme (internet sitesi,telefon vs)yapılır. 
 • Sınavlardan önce sınav alanları  SINAV YERİ KONTROL FORMU ile kontrol edilir.
 • Sınavlarda  SINAV KURALLARI VE KONUŞMA METNİ'ne göre kurallar uygulanır.
 • Dokümanlar her bir adaya özgü hazırlanır ve ayrı kalem ve imza kağıdı kullanılır veya her adayın imza esnasında tek kullanımlık eldiven kullanmasını zorunlu hale getirilir.
 • Olağanüstü durumda  riskli durum oluşması durumunda sınav durdurulur, iptal edilir ve  MYK’ ya bilgilendirme yapılır.
 • Olağanüstü durumlarda gözetim ve belge geçerlilik süreleri ile ilgili, belgelendirme programı sahibi olarak MYK tarafından verilecek kararlar uygulanır.

   REFERANS DOKÜMANLAR

  MYK - Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Faaliyetlerde Yeni Tip Koronavirüs İle Mücadelede  Alınacak Tedbirlere İlişkin Rehber. Tıklayınız.

  MYK - Olağanüstü Durumlarda Kurum Faaliyetlerine İlişkin Rehber Tıklayınız.