Üst Yönetim Beyanımız

AHİTÜRK olarak verdiğimiz tüm uygunluk değerlendirme hizmetlerinin kuruluşların/kişilerin coğrafi konumuna, büyüklüğüne, üye olduğu dernek ya da teşekküllere bakılmaksızın her koşulda eşit ve tarafsız olarak muamele edilerek, uygunluk değerlendirme mekanizmalarının tamamında, komite ve çalışanlarımızın gizlilik ve tarafsızlık prensiplerine bağlı kalmaları, yapmış oldukları faaliyetlerde hiç bir tarafın baskısına maruz kalmadan ve hiçbir kurum ya da kişinin çıkarını gözetmeden objektif verilere dayalı güvenilir bir şekilde tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik çerçevesinde yürütülmesi kalite anlayışımızın, akredite olduğumuz standartların, Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu kimliğimizin temel yapı taşlarındandır.

Markamızda, şirketimizde çalışan herkesin izi vardır, kalite anlayışımızın sürdürülebilirliği organizasyonumuzun her seviyesinde benimsenmesinden gelir.

Hizmetlerimizden yararlanmak isteyen tüm kişiler/kuruluşlar için kapılarımız açıktır. Bizlerle çalışmak isteyen herkes eşit hak ve sorumluluklara sahiptir.

Tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik işleyişimizin ayrılmaz bir parçasıdır.  Yönetim sistemimiz ile sürdürülebilirlikleri garanti altına alınmıştır.

Yönetim sistemimizin sürekli olarak geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve uygulanması için gerekli desteği AHİTÜRK yönetimi olarak sonuna kadar destekleyeceğimizi,

Herhangi bir siyasi ve mali baskı yaratacak ilişki içinde bulunmadığımızı, bu tür baskılara ve ticari kaygıların uygunluk değerlendirme süreçlerimizi etkilemesine izin vermeyeceğimizi beyan ederiz.