Kapsamımızdaki Ulusal Yeterlilikler

UY  kodu, adı ve seviyesi

Birimler

Ön Şartlar, Şartlar ve Tavsiyeler

Birim Geçer.

Süresi

Gözetim Yöntemi

Belge Yenileme

11UY0010-3

ÇELİK KAYNAKÇISI

SEVİYE 3

REVİZYON NO: 04

Zorunlu Birimler

A1

A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu

yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması

-

2 Yıl

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur.

Adayın yeterliliği, TS EN ISO 9606-1 Madde 9.2’ de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur.

Gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır.

Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3’de bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için; 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.

b) Belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır.

Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır.

Seçmeli Birimler

B1,B5,B6

UY  kodu, adı ve seviyesi

Birimler

Ön Şartlar, Şartlar ve Tavsiyeler

Birim Geçer.

Süresi

Gözetim Yöntemi

Belge Yenileme

10UY0002-3

MAKİNE BAKIMCI

SEVİYE 3

REVİZYON NO: 03

Zorunlu Birimler

A1

-

2 Yıl

 

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 30 ay çalıştığına dair resmi kayıt sunmak.

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavından (P1) değerlendirme sonucu olumlu sonuç almak.

Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Seçmeli Birimler

B1

UY  kodu, adı ve seviyesi

Birimler

Ön Şartlar, Şartlar ve Tavsiyeler

Birim Geçer.

Süresi

Gözetim Yöntemi

Belge Yenileme

12UY0083-3

METAL KESİMCİ

SEVİYE 3

REVİZYON NO:02

Zorunlu Birimler

A1

-

2 Yıl

 

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2.5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunmak.

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavından (P1) başarılı olmak. Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Seçmeli Birimler

B1

UY  kodu, adı ve seviyesi

Birimler

Ön Şartlar, Şartlar ve Tavsiyeler

Birim Geçer.

Süresi

Gözetim Yöntemi

Belge Yenileme

12UY0086-3

METAL LEVHA İŞLEME TEZGÂH İŞÇİSİ

SEVİYE 3

REVİZYON NO:02

Zorunlu Birimler

A1

-

2 Yıl

 

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2.5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunmak.

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavından (P1) başarılı olmak. Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Seçmeli Birimler

B2

UY  kodu, adı ve seviyesi

Birimler

Ön Şartlar, Şartlar ve Tavsiyeler

Birim Geçer.

Süresi

Gözetim Yöntemi

Belge Yenileme

14UY0202-3

NC/CNC TEZGÂH İŞÇİSİ

SEVİYE 3

REVİZYON NO: 01

Zorunlu Birimler

A1

A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu

yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması

-

2 Yıl

 

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi

kapsamında en az toplamda 30 ay çalıştığına dair resmi kayıt sunmak.

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (Performans) Sınavından (P1) başarılı olmak.

Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Seçmeli Birimler

B1,B2

UY  kodu, adı ve seviyesi

Birimler

Ön Şartlar, Şartlar ve Tavsiyeler

Birim Geçer.

Süresi

Gözetim Yöntemi

Belge Yenileme

15UY0205-3

KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ

SEVİYE 3

REVİZYON NO:00

Zorunlu Birimler

A1,A2

 

-

2 Yıl

 

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında en az toplamda 3 yıl çalıştığına dair resmi kayıt veya

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınav yöntemlerden en azından biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Seçmeli Birim yok

 

  • Sınav ve Belgelendirme için başvuran adayın mesleki yeterliliğini belgeleyebilmesi için zorunlu birimler kutucuğunda yazan birimlerden / alternatiflerden başarılı olması gerekir. Adayların ilgili birimde başarılı sayılması için ilgili birimin tüm sınavlarından başarılı olmalıdır.
  • Birim geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren birim sertifikasının geçerli olacağı süreyi ifade eder. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için ilgili tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.
  • Belge geçerlilik süresi; Belgenin düzenlendiği tarihten itibaren belgenin geçerli olacağı süreyi ifade eder. AHİTÜRK kapsamında bulunan ulusal yeterliliklerden Çelik Kaynakçısı için belge geçerlilik süresi 3 yıl; kapsamındaki diğer ulusal yeterlilikler için ise belge geçerlilik süresi 5 yıldır.