KRİTİK ADIMLAR

 

11UY0010-3/04 ÇELİK KAYNAKÇISI (SEVİYE 3)

B1 ELEKTROTLA ARK KAYNAĞI

 • Doğru elektrot tip ve çapları seçer.
 • Kaynak makinesinde WPS/pWPS’e göre uygun parametrelerin ayarını yapar.
 • Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.
 • WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.
 • Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları (İş ayakkabısı, kaynak gözlüğü, kaynak eldiveni, toz maskesi ve kulak tıkacı) kullanır.
 • Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır.
 • Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.
 • Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

B5 METAL-ARK ASAL GAZ KAYNAĞI (MIG KAYNAĞI)

 • Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.
 • Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.
 • Kaynatılacak parçaların WPS /pWPS’e gore kaynak öncesi montajını yapar.
 • Torç, soğutma sistemi, gaz memesi, tel sürme düzeneği ve gaz hortumları ile ilgili gerekli kontrolleri ve montajı yapar.
 • WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.
 • Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları (İş ayakkabısı, kaynak gözlüğü, kaynak eldiveni, toz maskesi ve kulak tıkacı) kullanır.
 • Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır.
 • Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur.
 • Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar.

B6 METAL-ARK AKTİF GAZ KAYNAĞI (MAG KAYNAĞI)

 • Kullanacağı sarf malzemenin boyutunu doğru seçer.
 • Taslak veya onaylanmış Kaynak Prosedür Şartnamesini (WPS/pWPS) okuyarak uygun kaynak yapar.
 • Torç, soğutma sistemi, gaz memesi, tel sürme düzeneği ve gaz hortumları ile ilgili gerekli kontrolleri ve montajı yapar.
 • WPS/pWPS’nin gerektirdiği hızda ve uygun pozisyonda kaynak yapar.
 • Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhaları talimatlarına uygun çalışır.
 • Yaptığı işlemle ilgili formları doldurur..
 • Kaynak yaparken ortaya çıkan atıkları uygun şekilde depolar. 

15UY0205-3/00 KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRÜ (SEVİYE 3)

A2 KÖPRÜLÜ VİNÇLE ELLEÇME

 • Elleçleme işlemleri öncesi iş güvenliği tedbirlerini alarak kişisel koruyucu donanımlarını (baret, iş elbisesi, eldiven, çelik burunlu ayakkabı ve toz maskesi) kullanır.
 • Yüke göre kullanılacak kaldırma ataşmanlarını ve ekipmanlarını belirler/onaylar.
 • Yüke göre köprülü vinç kaldırma kapasitesini kontrol ederek uygunluğuna karar verir.
 • Kaldırma elemanlarının çatlama, ezilme, deformasyon vs. durumlarını gereken güvenlik ve uygunluk şartlarını yüke göre kontrol eder.
 • Köprülü vinç kumanda ederek frenleme, tutma ya da kaçırma durumlarını kontrol eder.
 • Köprülü vinci her eksende kumanda ederek test eder.
 • Köprülü vinci kumanda ederek sesli ya da görsel uyarı ikaz işaretlerini kontrol eder.
 • Kaldırma elemanları ve kanca güvenlik mandalı ve bağlantılarını kontrol eder.
 • Elleçleme işlemlerinde verilen işaret ve komutlara uyar.
 • Yükü emniyetli bir şekilde açısı ve denge durumunu gözeterek teknolojik kurallara göre sapanlar/sapancıdan onay alır.
 • Vinci ön kaldırma yüksekliğine kaldırarak güvenlik, sapanlama ve frenlemeyi kontrol eder.
 • Yükü, belirlenmiş yüksekliğe kaldırır.
 • Sınırlandırılmış alan içerisinde yükü kaldırır ve indirir/asansör yapar.
 • Yükü belirlenen ve sınırlandırılan rotada taşır.
 • Yükü zemine göre sınırlı yüksekliğe kaldırarak taşır.
 • Yükü yeri ve yüksekliği rotada belirlenmiş engeller üzerinden aşırarak sınırlı yükseklikte taşır.
 • Kaldırma, taşıma, boşaltma/istifleme işlemlerini zamanında, gerektiğinde yardımcı ekipmanlarla seri ve güvenli olarak gerçekleştirir.
 • Yük özelliğine göre elleçleme işlemlerinde limit, hız, salınım, fren ve fiziksel şartları kontrol altında tutar.
 • Yüke göre belirlenen veya sınırlandırılan indirme/boşaltma alanına yükü indirir/boşaltır.
 • Yükü rota ya da elleçleme alanı özelliğine göre kısıtlayan sınırlandıran engellere çarpma/temas etmeden kaldırır, taşır ve indirir/boşaltır.

10UY0002-3/03 MAKİNE BAKIMCI (SEVİYE 3)

B1 ÖNLEYİCİ BAKIM

 • Makinelerin yağlanması gereken kısımlarını kullanım kılavuzlarına veya bakım talimatlarına uygun olarak yağlar.
 • Makineyi yağ, toz, pas, metal parçaları türünden yabancı maddelerden temizler.
 • Makinelerin yağ değişimini gerçekleştirir.
 • Filtreyi değiştirir.
 • Sızdırmazlık elemanını değiştirir.
 • Kayışı değiştirir.
 • Rulmanı değiştirir.
 • Yapılan bakım işlemlerini makine bakım kontrol kartlarına işler.
 • Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular. Kullanması gereken kişisel koruyucu donanımları (Baret, koruyucu burunlu ayakkabı, eldiven, maske, kulak tıkacı ve gözlük) kullanır.
 • Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
 • Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

 

12UY0083-3/02 METAL KESİMCİ (SEVİYE 3)

B1 GİYOTİN MAKASLA KESİM

 • Yapılacak işle ilgili imalat programını inceleyerek uygun malzeme, alet ve takımları hazırlar.
 • Malzeme kalınlığı ve cinsine göre, giyotin makas tezgahının (NC) program veya elle kesme boşluk (sentil) ayarını yapar.
 • Malzeme kesim ölçüsünü (NC) program veya el ile dayama ayarlarını yapar.
 • Seçilen malzemeyi, makinenin referans noktalarına uygun olarak kesim tablasına yerleştirir.
 • Giyotin makas ile kesim işlemi yapar.
 • Kesilen parçaların imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol eder.
 • Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.  (Baret, koruyucu burunlu ayakkabı, maske, eldiven, kulak tıkacı ve koruyucu gözlük kullanır ve gerçekleştiği işlemlerde İSG önlemlerini alır.)
 • Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
 • Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

 

12UY0086-3/02 METAL LEVHA İŞLEME TEZGAH İŞÇİSİ (SEVİYE 3)

B2 PRES

 • İmalat programına göre hazırlanan malzeme, alet ve takımları kontrol eder.
 • İşlenecek malzemeyi tezgâha yerleştirir.
 • El veya ayak kumandasıyla presleme işlemini yapar.
 • Preslenen parçanın imalat resmindeki ölçülere uygunluğunun kontrol eder.
 • Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular.  (Baret, koruyucu burunlu ayakkabı, maske, eldiven, kulak tıkacı ve koruyucu gözlük kullanır ve gerçekleştiği işlemlerde İSG önlemlerini alır.)
 • Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
 • Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

14UY0202-3/01 NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ (SEVİYE 3)

B1 TORNALAMA İŞLEMİ

 • Kesicileri tezgâh referans noktasına (sıfırına) gönderir.
 • İş parçalarını tezgâhın bağlama noktalarına bağlar.
 • İş parçasının referans noktasını ayarlar.
 • İş parçasının tezgâha sağlam olarak bağlanıp bağlanmadığını kontrol eder.
 • Teknik dokümantasyona göre NC/CNC tezgâhında tornalama işlemlerini uygular.
 • Kesici takım uçlarını işlemler boyunca gözlemleyerek aşınma, kırılma gibi durumları kontrol eder.
 • Parçaların elle ve gözle ilk muayenesini yaparak herhangi bir hata oluşması durumunda muhtemel çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları tespit eder.
 • Her parçanın özelliğine uygun olarak talimatlarda belirtilen araç, gereç ve aletlerle gerekli ölçme işlemini uygular.
 • İlgili kalite kontrol formlarını (red / kabul) doldurur.
 • Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular. Kullanması gereken kişisel koruyucu donanımları (Baret, koruyucu burunlu ayakkabı, eldiven, maske, kulak tıkacı ve gözlük) kullanır.
 • Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
 • Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.

B2 FREZELEME İŞLEMİ

 • Kesicileri tezgâh referans noktasına (sıfırına) gönderir.
 • İş parçalarını tezgâhın bağlama noktalarına bağlar.
 • İş parçasının referans noktasını ayarlar.
 • İş parçasının tezgâha sağlam olarak bağlanıp bağlanmadığını kontrol eder.
 • Teknik dokümantasyona göre NC/CNC tezgâhında frezeleme işlemlerini uygular.
 • Tezgâhta basınç seviyesi, çapak miktarı gibi kritik durumları gözlemleyerek kontrol altında tutar.
 • Kesici takım uçlarını işlemler boyunca gözlemleyerek aşınma, kırılma gibi durumları kontrol eder.
 • Parçaların elle ve gözle ilk muayenesini yaparak herhangi bir hata oluşması durumunda muhtemel çatlak, pürüz gibi uygunsuzlukları tespit eder.
 • Her parçanın özelliğine uygun olarak talimatlarda belirtilen araç, gereç ve aletlerle gerekli ölçme işlemini uygular.
 • İlgili kalite kontrol formlarını (red / kabul) doldurur.
 • Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma önlemlerini uygular.
 • Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular.