Belge Gözetim

AHİTÜRK tarafından belgelendirilen kişiler Ulusal Yeterliliklere göre  gözetime tabii tutulur.

Ulusal Yeterliliklere göre gözetim yapılması gerekli belgeli kişilerin gözetim kapsamındaki faaliyetler ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekmektedir.

Gözetim süreci olumlu tamamlanan kişilerin belgeleri belge geçerlilik süresi sonuna kadar geçerli olur.