Hakkımızda

"Konya Sanayi Odası tarafından, Konya Sanayi Odası Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda, çalışanların veya çalışmak isteyenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi standardına ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yayımlanan Ulusal Yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere 19.04.2019 tarihinde kurulmuş Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşudur.

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu; Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili ulusal yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 10274 standardına göre akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşudur."

MYK web sitesine ulaşmak için tıklayınız.

Ulusal Yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız.

Konya Sanayi Odası Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, 16.11.2020 tarihinde AB-0337-P akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve 15.03.2021 tarihinde YB-0277 kodu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilerek yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine resmen başlamıştır.

MYK Yetki Belgesi için tıklayınız.