Belgelendirme/Sınav Ücretleri

 

ÜCRETLER VE TEŞVİKLERİN YÖNETİMİ
DOKÜMAN KODU REVİZYON NUMARASI REVİZYON YÜRÜRLÜK TARİHİ
T-04 – EK-1 04 1/25/2022
                                 
11UY0010-3/04 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3)
ULUSAL YETERLİLİK BİRİM ADI ULUSAL YETERLİLİK SINAV ÜCRETİ ULUSAL YETERLİLİK BİRİM ÜCRETİ BELGELENDİRME ÜCRETİ
1 11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Teorik 200 ₺ 200 ₺ 1165 ₺
2 11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111) Teorik 200 ₺ 965 ₺
Performans 765 ₺
3 11UY0010-3/B5 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131) Teorik 200 ₺ 965 ₺
Performans 765 ₺
4 11UY0010-3/B6 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135) Teorik 200 ₺ 970 ₺
Performans 770 ₺
Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli 250 ₺
Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli 765 ₺
                                 
15UY0205-3/00 Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3)
ULUSAL YETERLİLİK BİRİM ADI ULUSAL YETERLİLİK SINAV ÜCRETİ ULUSAL YETERLİLİK BİRİM ÜCRETİ BELGELENDİRME ÜCRETİ
1 15UY0205-3/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri Teorik 200 ₺ 200 ₺ 1020 ₺
2 15UY0205-3/A2 Köprülü Vinçle Elleçleme Teorik 200 ₺ 820 ₺
Performans 620 ₺
Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli 250 ₺
Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli 620 ₺
                                 
10UY0002-3/03 Makine Bakımcı (Seviye 3)
ULUSAL YETERLİLİK BİRİM ADI ULUSAL YETERLİLİK SINAV ÜCRETİ ULUSAL YETERLİLİK BİRİM ÜCRETİ BELGELENDİRME ÜCRETİ
1 10UY0002-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Teorik 200 ₺ 200 ₺ 1190 ₺
2 10UY0002-3/B1 Önleyici Bakım Teorik 200 ₺ 990 ₺
Performans 790 ₺
Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli 250 ₺
Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli 790 ₺
                                 
12UY0083-3/02 Metal Kesimci (Seviye 3)
ULUSAL YETERLİLİK BİRİM ADI ULUSAL YETERLİLİK SINAV ÜCRETİ ULUSAL YETERLİLİK BİRİM ÜCRETİ BELGELENDİRME ÜCRETİ
1 12UY0083-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Teorik 200 ₺ 200 ₺ 1140 ₺
2 12UY0083-3/B1 Giyotin Makasla Kesim Teorik 200 ₺ 940 ₺
Performans 740 ₺
Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli 250 ₺
Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli 740 ₺
                                 
12UY0086-3/02 Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi (Seviye 3)
ULUSAL YETERLİLİK BİRİM ADI ULUSAL YETERLİLİK SINAV ÜCRETİ ULUSAL YETERLİLİK BİRİM ÜCRETİ BELGELENDİRME ÜCRETİ
1 12UY0086-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Teorik 200 ₺ 200 ₺ 1140 ₺
2 12UY0086-3/B2 Pres Teorik 200 ₺ 940 ₺
Performans 740 ₺
Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli 250 ₺
Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli 740 ₺
                                 
14UY0202-3/01 NC/CNC Tezgâh İşçisi (Seviye 3)
ULUSAL YETERLİLİK BİRİM ADI ULUSAL YETERLİLİK SINAV ÜCRETİ ULUSAL YETERLİLİK BİRİM ÜCRETİ BELGELENDİRME ÜCRETİ
1 14UY0202-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Teorik 200 ₺ 200 ₺ 1130 ₺
2 14UY0202-3/B1: Tornalama İşlemleri Teorik 200 ₺ 930 ₺
Performans 730 ₺
3 14UY0202-3/B2: Frezeleme İşlemleri Teorik 200 ₺ 930 ₺
Performans 730 ₺
Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli 250 ₺
Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli 730 ₺
                                 
GENEL ŞARTLAR VE AÇIKLAMALAR
1. Sınav ücretlerine KDV dâhildir.
2. Sınav ücretinin tamamı sınav öncesinde ödenmiş olmalıdır.
3. Sınava giren adayın başarısız olması durumunda, ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde ücretsiz 2 sınav hakkı daha bulunmaktadır.
4. Yabancı dilde ikinci belge basımı, belge geçerlilik süresi içerisinde kayıp, yıpranma, kişisel bilgilerde değişiklik gibi nedenlerden dolayı ikinci kez belge basımı için ödenmesi gereken ücret 250 TL'dir. Yeniden belge düzenleme ücretlerinde indirim uygulanmaz.
5. Aşağıda belirtilen şartlar sağlandığı takdirde ve talep edilmesi halinde belirtilen oranlarda indirim yapılacaktır. İndirim kalemleri hiç bir şekilde birleştirilemez.
  5.1  Aynı kurum veya kuruluştan 10-50 kişi arası belgelendirme taleplerinde % 15 indirim uygulanır  
  5.2  Aynı kurum veya kuruluştan 50-80 kişi arası belgelendirme taleplerinde % 20 indirim uygulanır  
  5.3Aynı kurum veya kuruluştan 80 ve üzeri belgelendirme taleplerinde % 25 indirim uygulanır  
6. Okutman , tercüman vb.gibi destek talebinin olması durumunda, görevlendirme AHİTÜRK tarafından yapılacak olup bu hizmetlere ilişkin bedeller ayrıca fatura edilecektir.
7. Belge masraf karşılığı sadece belge almaya hak kazanan kişilerden tahsil edilir.
8. Sınav saati sınava gelmeyen veya sınava girip başarılı veya başarısız olan veya sınav gününden en geç iki gün öncesine kadar sınava katılmayacağını bildirmeyen adaya hiçbir surette ücret iadesi yapılmaz. Aday sınav haklarından birini kullanmış sayılır.
9 Sınav ücretinin kuruluşa ödendiği tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde ilgili adayın sınavı gerçekleştirilir. Bu süre zarfında ilgili adaya sınav açılmazsa talep edilmesi halinde sınav ücretinin tamamı kuruluş tarafından iade edili
10 Adayın ilk defa sınavına girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte bir yıl içerisinde kuruluş tarafından sınav açılmaması ya da adaya sınav tarihinin bildirilerek uygunluğunun kanıtlanabilir yöntemle alınmaması durumunda sınav ücretinin tamamının iadesi kuruluş tarafından yapılır. Mücbir sebep bildirmeksizin iki kez sınav tarihini kabul etmeyen aday ücretsiz sınav haklarından bir tanesini kullanmış sayılır.
  11      Fiyatlar onay tarihinden itibaren kayıt yapılacak belgelendirme sınavlarında uygulanacaktır.
 

 Banka Hesap Bilgilerimiz için Tıklayınız.