Tarafsızlık

AHİTÜRK, personel belgelendirme faaliyetlerinin objektifliğini ve tarafsızlığını sağlayacak şekilde organize edilmiş, faaliyetleri ile ilgili genel politikalarını, prensiplerini geliştirmek ve korumak için, ilgili taraflara verimli bir şekilde katılım olanağı sağlayan bir yönetim sistemine sahiptir.

Tarafsızlığın zedelenmesine yönelik olarak iç tetkik, yönetim sisteminin uygulanması, belgelendirme süreci, uygunluk değerlendirme alanındaki gelişmeler, tarafsızlık komitesi toplantıları, müşterilerden gelen geri beslemeler veya başka yollarla bir risk tespit edildiğinde konuyu ilgilendiren tarafların katılımıyla bir risk analizi yapılır/risk analizi güncellenir. Bir risk analizinde tarafsızlık açısından çıkar çatışması doğurabilecek haller, bunların oluşmasını engellemek için alınacak tedbirler tanımlanır. Elde edilen sonuçlar ve önlemler risk analizi listesine eklenir ve liste güncellenir. Her türlü ticari ve/veya idari veya siyasi baskıdan uzak olunması için gerekli tedbirler AHİTÜRK yönetimi tarafından alınır.