Mesleki Yeterlilik Sınavlarının Başlatılmasına ilişkin Kamuoyuna Duyuru

ldf<ilkf

dpkfö,s

dfl

sdföşsd,

fiö

sdfli