Kişisel Verilerin Korunması

KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AYDINLATMA METNi

Belgelendirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere kamera ile görüntülü ve sesli kayıtlar, kişisel bilgilerin alınması  aday tarafından bu sözleşme ile kabul edilmiştir.Tarafımıza beyan edilen her türlü kişisel veriler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanuna göre kayıt altına alınmakta, işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Kayıtların saklanma süreleri faaliyetlerimize esas mevzuatla belirlenmekte ve saklama süresi sonunda imha edilmektedir. Elde edilen ve işlenen veriler, ilgili kurumların mevzuatları, Türk Akreditasyon Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu uygulamaları kapsamında talep edildiğinde paylaşılacaktır.